Σήμερα Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021 γιορτάζουν:

Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα


Αύριο Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021 γιορτάζουν:

Ευθαλία, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θάλια, Θάλεια, Θαλίτσα, Θαλιώ,Κλεόνικος, Κλεονίκη, Κλεονίκω, Νίκη,Παράσχος, Πάρης, Πάρις