Φαρμακείo Ελένη Πραστίτη

Διεύθυνση:
Αγίας Φυλάξεως 154, Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά, Λεμεσός

Τηλέφωνο
25383120, 25735573

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει

Τρίτη 06/12/22

Κυριακή 01/01/23

Παρασκευή 27/01/23

Πέμπτη 02/03/23

Τετάρτη 12/04/23