Φαρμακείo Ελένη Πραστίτη

Διεύθυνση:
Αγίας Φυλάξεως 154, Απέναντι από φρουταρία Λιμνιά, Λεμεσός

Τηλέφωνο
25383120, 25735573

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει