Φαρμακείo Ιάκωβος Παπαϊακώβου

Διεύθυνση:
Λεωφ. Δημοκρατίας 60, Έναντι Λυκ. Απ. Βαρνάβα, Στρόβολος

Τηλέφωνο
22450644, 22876916

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει

Κυριακή 29/10/23

Πέμπτη 16/11/23

Παρασκευή 29/12/23

Τετάρτη 10/01/24

Δευτέρα 19/02/24

Κυριακή 10/03/24

Πέμπτη 18/04/24