Φαρμακείo Κύπρος Σολωμού

Διεύθυνση:
Λεωφ. Αρχαγγέλου 49 Ε & Ζ, Παρισσινός, πλησίον μεγάρου ΔΙΑΣ - Sigma TV, δίπλα από Scandia και Cablenet, Στρόβολος

Τηλέφωνο
22357047, 22354816

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει