Φαρμακείo Μαρία Παντελίδου

Διεύθυνση:
Μαρίας Συγκλιτικής 2, Απέναντι από Σωματείο ΠΕΚ, Παραλίμνι

Τηλέφωνο
23730111, 23744313

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει

Κυριακή 01/10/23

Πέμπτη 12/10/23

Σάββατο 18/11/23

Παρασκευή 24/11/23

Κυριακή 03/12/23

Πέμπτη 21/12/23

Τετάρτη 27/12/23

Τρίτη 30/01/24

Κυριακή 11/02/24

Παρασκευή 01/03/24

Δευτέρα 08/04/24