Φαρμακείo Πάμπος Θεοδώρου

Διεύθυνση:
Λεωφ. Μακαρίου 47, Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη, Λεμεσός

Τηλέφωνο
25566411, 25574038

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει