Φαρμακείo Παυλίνα Μενελάου

Διεύθυνση:
Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι, Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά, Λεμεσός

Τηλέφωνο
25251122, 25102995

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει