Φαρμακείo Παυλίνα Μενελάου

Διεύθυνση:
Λεκορπουζιέ 32, Νάαφι, Βόρεια φώτων Debenhams Apollo, 2ο στρίψιμο αριστερά, και 200μ στα αριστερά, Λεμεσός

Τηλέφωνο
25251122, 25102995

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει

Παρασκευή 08/12/23

Πέμπτη 04/01/24

Τετάρτη 31/01/24

Δευτέρα 12/02/24

Κυριακή 24/03/24

Παρασκευή 26/04/24