Φαρμακείo Ρούλα Κεφάλα

Διεύθυνση:
1ης Απριλίου 111, 0, Παραλίμνι

Τηλέφωνο
23730116, 23821516

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει

Τετάρτη 16/06/21

Κυριακή 20/06/21

Πέμπτη 08/07/21

Τρίτη 27/07/21

Σάββατο 07/08/21

Παρασκευή 13/08/21

Κυριακή 22/08/21

Τετάρτη 01/09/21

Κυριακή 12/09/21

Κυριακή 19/09/21