Φαρμακείo Χάρης Χριστοδουλίδης

Διεύθυνση:
Ανδρέα Αβρααμίδη 49, Πλησίον Αρεταίειου Νοσοκομείου, Δασούπολη, Στρόβολος

Τηλέφωνο
22879747, 0

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει