Φαρμακείo Χρυστάλλα Ιωαννίδου

Διεύθυνση:
1ης Απριλίου 14, 0, Λάρνακα

Τηλέφωνο
24650565, 99917405

Δείτε τις ημερομηνίες που εφημερεύει