Πόσα ζώα βλέπετε στην εικόνα;

Βρείτε τη λύση

Παρατηρήστε καλά την εικόνα και βρείτε πόσα ζώα κρύβονται και πού.

Δείτε παρακάτω την απάντηση.

Κρύβονται συνολικά 13 ζώα στην εικόνα.