Υπάρχουν Τρεις Τύποι Ανδρών Που Δεν Μπορούν να Έχουν Υγιείς Σχέσεις

Οι υγιείς σχέσεις απαιτούν αμοιβαίο σεβασμό, αγάπη και κατανόηση. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις τύποι ανδρών που σχεδόν πάντα αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις. Ας τους εξετάσουμε.

1. Ο Εγωκεντρικός Άνδρας: Ο πρώτος τύπος είναι αυτός που σκέφτεται μόνο τον εαυτό του. Ο εγωκεντρικός άνδρας βλέπει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ως πρωταρχικές και δεν διατίθεται να θυσιάσει χρόνο ή προσπάθεια για να ικανοποιήσει τον σύντροφό του.

2. Ο Άνδρας των Διορθώσεων: Αυτός ο τύπος άνδρα θεωρεί καθήκον του να ‘διορθώνει’ τον σύντροφό του. Δεν αποδέχεται τον άνθρωπο απέναντί του όπως είναι, αλλά προσπαθεί συνεχώς να τον αλλάξει. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να είναι ιδιαίτερα τοξική και να οδηγήσει σε κατάρρευση της σχέσης.

3. Ο Άνδρας με Φόβο Δέσμευσης: Τέλος, υπάρχει ο άνδρας που φοβάται την δέσμευση. Παρόλο που μπορεί να αισθάνεται αγάπη και ενδιαφέρον, δεν είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη που απαιτεί μια υγιής σχέση. Αυτός ο φόβος μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια οικοδόμησης μιας σταθερής και μακροχρόνιας σχέσης.

Αναγνωρίζοντας αυτούς τους τύπους ανδρών μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις τους και να λάβουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε πιο υγιείς και ευτυχισμένες συνδέσεις.